МІСЬКИЙ  ГОЛОВА

 Койда Анатолій Миколайович

Борзнянський міський голова

Адреса:  16400, м. Борзна, Чернігівська обл., вул. П.Куліша, 107.

Телефон:  (04653) 2-13-43.

Особистий прийом громадян: кожний вівторок з 800 до 1300 . 

Біографія

     Народився:   22 серпня 1955 року у м. Борзна.  Громадянин України.

     Освіта:  вища, з 1970-1974 р. - навчання в Київському технікумі транспортного будівництва, з 1974-1976 р. - служба в лавах Радянської Армії, 1976-1982 р. – навчання в Полтавському інженерно-будівельному інституті, спеціальність інженер-будівельник.

   Трудова діяльність:

1982-1997 р. – заступник начальника по виробництву Борзнянського райагробуду, 1997-1998 р.  – районний архітектор, 1998-2008 р. –заступник голови Борзнянської райдержадміністрації з питань будівництва, житлово- комунального господарства та паливно - енергетичного комплексу, 2008-2009р.-заступник міського голови з питань діяльності виконкому. 

З 15 листопада 2010 року – Борзнянський міський голова.

      Громадська робота: з 2002-2006 р.; з 2006-2010 р. – депутат Борзнянської районної ради. 

Основні функції та напрямки роботи: 

     Забезпечує здійснення у межах наданих законом повноважень органів виконавчої влади в м. Борзна, додержання Конституції та законів України, виконання актів Президента України та відповідних органів виконавчої влади, організовує роботу міської ради та її виконавчого комітету, забезпечує виконання покладених на органи самоврядування завдань і здійснення ними своїх повноважень, несе персональну відповідальність за здійснення наданих йому повноважень. 

     Представляє територіальну громаду, міську раду та її виконавчий комітет у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, громадянами, а також у міжнародних відносинах відповідно до законодавства. 

     Скликає сесії міської ради, вносить пропозиції та формує порядок денний сесій міської ради і головує на пленарних засіданнях ради. 

     Забезпечує підготовку та розгляд міською радою проектів програм соціально-економічного і культурного розвитку, цільових програм з інших питань самоврядування, міського бюджету та звіту про його виконання, рішень ради з інших питань, що належать до її відання. 

     Вносить на розгляд міської ради пропозиції про обрання секретаря міської ради, затвердження заступника міського голови, про кількісний і персональний склад виконавчого комітету, структуру і штати виконавчих органів ради та витрати на їх утримання. 

     Призначає на посади та звільняє з посад керівників, спеціалістів та інших працівників виконавчих органів міської ради, керівників, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади міста. 

    Укладає від імені територіальної громади, міської ради та її виконавчого комітету договори відповідно до законодавства, а з питань, віднесених до компетенції ради, подає їх на затвердження міської ради. 

    Особисто підписує рішення ради та її виконавчого комітету. У межах своєї компетенції видає розпорядження. Здійснює експертизу нормативно-правових актів органів місцевого самоврядування. 

     Забезпечує виконання рішень міського референдуму, міської ради, виконавчого комітету. 

     Є розпорядником бюджетних коштів, використовує їх лише за призначенням, визначеним міською радою. 

     У разі стихійного лиха, екологічних катастроф, епідемій, пожеж, інших надзвичайних подій забезпечує здійснення передбачених законодавством заходів, пов'язаних з підтриманням громадського порядку, рятуванням життя людей, захистом їхнього здоров'я і прав, збереженням матеріальних цінностей. 

     Забезпечує на відповідній території додержання законодавства щодо розгляду звернень громадян та їхніх об'єднань. Веде особистий прийом громадян. 

     Бере участь у здійсненні державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності в межах та у спосіб, встановлених Законом України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності". 

     Звертається до суду щодо визнання незаконним актів інших органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які обмежують права та інтереси територіальної громади міста, а також повноваження міської ради та її органів. 

     Не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу перед територіальною громадою на відкритій зустрічі з громадянами. 

     Здійснює інші самоврядні повноваження, визначені Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", іншими законодавчими актами, якщо вони не відносяться до виключних повноважень міської ради або не віднесені міською радою до відання її виконавчих органів.